Stalinrichting

Automatisch optrekhek

Het automatische optrekhek is een lift hek dat verticaal heen en weer schuift tussen twee stevige, hoge staanders aan beide zijde van de hekopening. Door een pneumatische motor worden beide zijden gelijktijdig aangestuurd. Het design van het automatische optrekhek levert een hoog level aan comfort voor de veestapel.

Het automatische optrekhek zorgt ervoor dat er eenvoudig een wachtruimte gecreëerd kan worden voor koeien met een lage rang en dieren die niet gewend zijn aan een melkrobot. Wanneer de laatste koe van de gesepareerde groep gemolken is, wordt het hek naar de ingang van de melkrobot, automatisch geopend voor alle koeien. Dit garandeert een goede koeienstroom.

Automatische optrekhekken zijn een waardevolle en eenvoudige oplossing en dienen zo gepositioneerd te worden dat er een ruimte ontstaat zonder enige obstakels. Het is namelijk belangrijk dat attentie koeien makkelijk in beweging kunnen worden gebracht. Indien nodig kan het hek ook via een button op het hek worden bediend. De werking van de automatische optrekhekken is geïntegreerd in de A3, A4 en A5 melkrobots met gebruikmaking van de X-link software.

nl_NL